CONCURS SOCIAL

La competició fotogràfica SOCIAL de "TEMES OBLIGATS", premi PHOTOSAGRERA de fotografia, es realitza entre els mesos de setembre i maig de cada temporada, ambdós inclosos.


Consisteix en un joc o exercici fotogràfic amb puntuació de les fotografies presentades cada mes. Aquests punts s'acumulen com a lliga. L'acumulació de punts genera el dret als diferents premis (14 trofeus segons les normes del concurs).


El concurs i el tema és una excusa per millorar i fer BONES FOTOS (aquesta serà la meta), és important cenyir-se el màxim possible al tema, però es tindrà en compte que, LA COMPOSICIÓ o ENQUADRE, ORIGINALITAT i PROCESSAT FOTOGRÀFIC, tindrà un PES IMPORTANT a la valoració.


El tema és UN MITJÀ per assolir UN FI, la millor fotografia possible.


El tema de la fotografia mensual és elegit mitjançant votació, cada any, pels socis. Les puntuacions les emet un jurat extern, compost per tres fotògrafs que pertanyen al cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia.


La finalitat social del concurs és lintercanvi de coneixements i de les diferents tècniques fotogràfiques a través dels comentaris i posterior anàlisi de les fotografies entre tots els socis que participen de les tertúlies.


Comissió Foto