LLIGA FCF

Photosagrera és una entitat membre de la Federació Catalana de Fotografia. Això és imprescindible pera que les persones associades puguin també federar-se.


Les persones associades de Photosagrera federades poden participar a la lliga de la Federació Catalana de Fotografia. En aquesta competició es puntua de manera individual, a banda d'aportar els punts aconseguits a l'entitat per al rànquing d'entitats federades.


LLIGA FCF (Federació Catalana de Fotografia)

ESTADÍSTICA DE PHOTOSAGRERA A LA LLIGA 

DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

Juan López el millor classificat de 

Photosagrera en la lliga 2019.