Federació Catalana de Fotografia

Abans de la presentació de les fotos de la lliga de la Federació Catalana de Fotografia, els fotògrafs/es federats que ho desitgin, ens reunirem per Zoom per  comentar les nostres propostes de presentació de fotos i, amb la finalitat d'agilitzar la vídeo reunió, proposem enviar les fotos per correu electrònic a través de la següent adreça: schetemarb@hidrive.strato.com 

Aquest sistema genera una carpeta per cada participant de manera automàtica en el hidrive contractat per PhotoSagrera.

El dia de connexió mensual es decidirà amb suficient antelació i s'informarà per whatsapp o correu electrònic als interessats.

Important: Per sol·licitar l'alta federativa cal estar inscrit en una associació federada com la nostra.

ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA 

Federació Catalana de Fotografia Nº 90

info@photosagrera.com