PORTAL DE        TRANSPARÈNCIA

A la carpeta "BALANÇ ECONÓMIC" podeu verificar totes les dades económiques de PhotoSagrera agrupades per partides, que actualitzem periòdicament.  A través de la plataforma CUCUNVER de PhotoSagrera (Zona reservada socis/as) amb el codic personal, disposeu d'informació més detallada que per motius de protecció de dades no podem incloure a la web.


Si tu ets una persona associada i no disposes de codi d'accés a la plataforma CUCUNVER, sol·liciteu, al mail info@photosagrera.com, una invitació per accedir.

AMB QUI ENS RELACIONEM ?

Amb el suport de: