ESTUDI de fotografia

Abans de sol·licitar un horari per reservar l'estudi, verifica que aquest horari ja no estigui reservat per algun soci/a revisant el calendari de reserves en aquesta mateixa pàgina.

Quan es confirmi la vostra reserva per mail, haureu d'ingressar la quantitat de 10€ o 20€ en el cas d'un torn complet (4 hores), a la cta. de Photosagrera a La Caixa ES23 2100 1020 2702 0006 5145 abans de fer ús de l'estudi.