PUJAR FOTOS SOCIAL

Abans de pujar les fotos al concurs social revisa les mides de la teva foto (veure quadre adjunt).