PHOTOSAGRERA 
L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

JUNTA DIRECTIVA PHOTOSAGRERA

 


DADES FISCALS: 

ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA

CIF: G-65245805 

MARTI MOLINS, 29 

08027 BARCELONA