ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA

             L´Entitat fotogràfica de la Sagrera