L´ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA DE LA SAGRERA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045282

 

 Iniciat l'1 d'abril de 2016

--------------------------------------------------

ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA

Martí Molins, 29

08027 Barcelona 

NIF:G65245805


info@photosagrera.cat

--------------------------------------------------

Acta fundacional

9 de novembre 2009

inscripció en el Registre 

d´Associacions amb el

 Nº 41190 el 12 gener  2010

--------------------------------------------------

Webmaster:  J. Rubio