L´ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA DE LA SAGRERA.

 

COMPROMÍS DE TRANSPARÈNCIA AMB EL SOCI

MAIG 2018
PRESENTACIÓ ASAMBLEA.pdf (558.04KB)
MAIG 2018
PRESENTACIÓ ASAMBLEA.pdf (558.04KB)

 

MAIG 2018
RESUMEN 2017.pdf (45.74KB)
MAIG 2018
RESUMEN 2017.pdf (45.74KB)
resumen 2016.pdf (191.83KB)
resumen 2016.pdf (191.83KB)


La junta directiva de Photosagrera posa a la disposició del socio les comptes anuals.
OTROS DATOS a 1 de mayo 2018


Socios/as

71

Mujeres

24%

Hombres

76%

Residentes en la Sagrera

56%

Otros barrios

38%

Otras poblaciones

  6%

 

 

 

 

 

 

 

 

045291

 

 Iniciat l'1 d'abril de 2016

 

--------------------------------------------------

ASSOCIACIÓ PHOTOSAGRERA

Martí Molins, 29

08027 Barcelona 

NIF:G65245805


info@photosagrera.cat

--------------------------------------------------

Acta fundacional

9 de novembre 2009

inscripció en el Registre 

d´Associacions amb el

 Nº 41190 el 12 gener  2010

--------------------------------------------------

Webmaster:  J. Rubio