PHOTOSAGRERA 
L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

LLIGA FCF

ESTADÍSTICA DE PHOTOSAGRERA EN LA LLIGA 
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

Juan López mejor clasificado de Photosagrera en la lliga 2018-2019.