PHOTOSAGRERA 

L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

Veure articles de PhotoSagrera publicats
en la revista   TOTA LA SAGRERA.
Juan López (comunicació externa).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seu social: Centre Cívic La Sagrera

Martí Molins, 29 - 08027 Barcelona. 

 info@photosagrera.cat