PHOTOSAGRERA 
L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC