PHOTOSAGRERA 

L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

                      PROPERS ESDEVENIMENTS DE PHOTOSAGRERA